El Mas L’Armentera fou construit al s.XV. El seu nom prove d’armenter: pastor de bestiar gros, bous o cavalls. Constava de tres edificacions: el mas, on hi vivien els masovers i a la planta baixa hi havia les corts dels porcs, l’euga, els bous i la burra, juntament amb el corral dels xais i el galliner, la cuadra davant del mas on hi havia les vaques i al damunt la pahisa, i el cobert allunyat del mas on es guardaven els carros i arades, enfront, l’era on hi batien el blat. Es conserva la teularia al llindar d’un camp on s’hi feien teules i totxanes.

Al s.XVII al mas hi servi l’Antoni Prat, gros i corpulent, qui fundá més endavant el nucli de Cantonigros.
 
Copyright 2008 © L'Armentera. Tots els drets reservats.